ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Alternate Text

Bùi Thị Mơ

Chuyên viên, Thành phố Thái Nguyên
Họ tên Nguyễn Hữu Ninh
Ngày sinh 09/05/1987
Trình độ Đại học
Chức vụ Chuyên viên
Đơn vị Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng
Giới tính Nam

Nhập số điện thoại của bạn:

1. Đánh giá khảo sát mức độ hài lòng đối với công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả