Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực thực hiện
Gửi thành công ! Bạn vui lòng vào email kiểm tra.
STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Nộp hồ sơ
UBND Thành phố Kon Tum
1 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
2 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
3 Cấp bản sao trích lục hộ tịch
4 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
5 Cấp bản sao từ sổ gốc
6 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
7 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
8 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
9 Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa
10 Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
11 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
12 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
13 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất
14 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
15 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
16 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu
17 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu
18 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
19 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
20 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
21 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
22 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
23 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
24 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
25 Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện)
UBND Huyện Đăk Hà
1 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
2 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
3 Cấp bản sao trích lục hộ tịch
4 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
5 Cấp bản sao từ sổ gốc
6 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
7 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
8 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
9 Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa
10 Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
11 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
12 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
13 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất
14 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
15 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
16 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu
17 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu
18 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
19 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
20 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
21 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
22 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
23 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
24 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
25 Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện)
UBND Huyện Kon Plông
1 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
2 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
3 Cấp bản sao trích lục hộ tịch
4 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
5 Cấp bản sao từ sổ gốc
6 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
7 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
8 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
9 Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa
10 Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
11 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
12 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
13 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất
14 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
15 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
16 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu
17 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu
18 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
19 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
20 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
21 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
22 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
23 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
24 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
25 Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện)
Sở Nội vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1 Cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp
2 Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo
Sở Y tế
1 Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
2 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược
3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
4 Cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
5 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
6 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A
7 Thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D
8 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
9 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực ohẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
10 Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm đối với tổ chức và cá nhân
11 Cấp giấy tiếp nhận bản công bố phù hợp quy định đối với các sản phẩm sản xuất trong nước
12 Cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm sản xuất trong nước
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở hoạt động trồng trọt, có sơ chế, chế biến được thực hiện tại cơ sở trồng trọt
2 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở hoạt động trồng trọt, có sơ chế, chế biến được thực hiện tại cơ sở (đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn)
3 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở trồng trọt, có hoạt động sơ chế, chế biến được thực hiện tại cơ sở (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)
4 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)
5 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y)
Sở Giao thông vận tải
1 Thủ tục đề nghị cấp phù hiệu (lần đầu) xe chạy tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng, xe công ten nơ, xe tải, xe đầu kéo và cấp biển hiệu xe vận chuyển khách du lịch.
2 Thủ tục cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Lào - CamPuChia cho phương tiện phi thương mại.
3 Cấp đổi giấy phép kinh doanh vận tải (lần đầu).
Sở tư pháp
1 Cấp phiếu lý lịch tư pháp
UBND huyện Ngọc Hồi
1 Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất
2 Cấp giấy phép hoạt động sử dụng vỉa hè, lề đường
3 Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
4 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
5 Đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh
6 Đăng ký kinh doanh bia, rượu thuốc lá
7 Cấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm
Sở Công thương
1 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô sản xuất dưới 3 triệu lít/năm)
2 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô sản xuất dưới 3 triệu lít/năm)
3 Cấp Giấy phép sản xuất Rượu công nghiệp (quy mô sản xuất dưới 3 triệu lít/năm)
4 Thủ tục Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
5 Cấp giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương
6 Cấp giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương
7 Cấp giấy phép Hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương
8 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương
9 Thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại mang tính may rủi tại địa phương
10 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại địa phương
11 Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại địa phương
12 Thủ tục thông báo thực hiện chương trình khuyến mại tại địa phương
13 Thủ tục thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại
14 Đăng ký Hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung
15 Thủ tục Cấp văn bản Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
16 Thủ tục Cấp văn bản Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp
17 Thông báo tổ chức Hội nghị, đào tạo về bán hàng đa cấp
18 Thủ tục cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
19 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại
20 Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại
21 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu.
22 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá
23 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.
24 Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG
25 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đồi với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
26 Xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại mang tính may rủi tại địa phương
27 Giấy phép kinh doanh buôn bán các sản phẩm rượu
28 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá
29 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.
30 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
31 Cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
Sở Xây dựng
Sở Tài nguyên và Môi trường
1 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
2 Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
3 Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
1 Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài
UBND Huyện Sa Thầy
1 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
3 Đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh
UBND Huyện Đăk Tô
1 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
2 Đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh
Công ty Điện lực Kon Tum
1 Cấp điện sinh hoạt
2 Cấp điện sinh hoạt ngoài
4 Thay đổi mục đích sử dụng điện
5 Thay đổi định mức sử dụng điện
6 Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện
7 Gia hạn hợp đồng mua bán điện
8 Chấm dứt hợp đồng mua bán điện
9 Cấp điện trở lại khi khách hàng đã tạm ngưng sử cung cấp điện
10 Thay đổi công suất sử dụng điện/ thay đổi loại công tơ
11 Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm
12 Kiểm tra công tơ và thiết bị đo đếm
13 Thay đổi thông tin đã đăng ký
14 Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện
15 Xử lý báo mất điện
16 Lịch tạm ngừng cung cấp điện (theo khu vực)
17 Lịch tạm ngừng cung cấp điện (theo khách hàng)
18 Lịch ghi chỉ số
19 Lịch sử treo tháo công tơ
20 Thông tin phụ tải MDMS
21 Lịch sử thanh toán/ sử dụng điện
22 Tra cứu hóa đơn điện tử
23 Xác thực hóa đơn điện tử
24 Cú pháp tin nhắn qua tổng đài 8088
25 Tư vấn sử dụng điện
26 Tư vấn thiết kế, vận hành sử dụng công trình điện
27 Giải đáp kiến nghị của khách hàng