HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

- Để đăng ký và tạo một hoặc nhiều hồ sơ thuộc một dịch vụ công trực tuyến nào đó trong hệ thống, trước hết người dùng phải có một tài khoản đã được xác thực trên hệ thống.

- Sau khi có tài khoản, người dùng có thể đăng ký các dịch vụ công và quản lý các hồ sơ của mình thông qua tài khoản này.

 1. Đăng ký và quản lý tài khoản cá nhân 
 2. a. Đăng ký tài khoản cá nhân

  Bước 1: Người dùng bấm vào chữ Đăng ký ở góc trên bên phải màn hình, giao diện đăng ký sẽ hiện ra

  Bước 2: Người dùng nhập đầy đủ thông tin đăng ký, chú ý các trường có dấu (*) là các trường bắt buộc, và mã xác nhận là một chuỗi ký tự bất kỳ hệ thống tự sinh ra yêu cầu người dùng phải nhập vào, cuối cùng người dùng bấm vào nút Lưu lại để hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản

  b. Đăng nhập vào hệ thống

  - Khi đã có tài khoản được xác thực trên hệ thống, người dùng bấm vào Đăng nhập ở góc trên bên phải màn hình, giao diện trang đăng nhập sẽ hiện ra

  - Người dùng nhập vào tài khoản và mật khẩu sau đó bấm vào nút Đăng nhập để truy cập vào hệ thống.

  - Click tùy chọn Tự động đăng nhập lần sau để lưu mật khẩu trong lần đăng nhập sau.

  c. Quản lý thông tin cá nhân

  - Sau khi đăng nhập vào hệ thống, người dùng vào mục Hồ sơ cá nhân ở góc trên bên phải để chỉnh sửa lại các thông tin đã đăng ký như Họ và tên, giới tính, ngày sinh..vv

  - Thay đổi mật khẩu với tài khoản mà mình đã tạo

  - Quản lý, theo dõi quá trình giải quyết những hồ sơ mình đăng ký, gửi tới cho cơ quan chức năng qua trang dịch vụ công trực tuyến.

  - Khi hồ sơ có kết quả xử lý công dân bấm vào cột Thao tác để xem chi tiết kết quả của hồ sơ đã gửi.

 3. Tạo và gửi hồ sơ trực tuyến

  Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống

  Bước 2: Trên menu chính chọn tab Dịch vụ công trực tuyến.

  Bước 3: Bấm vào nút Đăng ký tương ứng với dịch vụ mình muốn tạo hồ sơ, form thông tin tiếp nhận hồ sơ sẽ xuất hiện

  Bước 4: Người dùng điền đầy đủ thông tin vào form tiếp nhận hồ sơ và tạo thành phần hồ sơ, đính kèm các tệp tin cần thiết vào hồ sơ.

  Bước 5: Người dùng bấm vào nút Lưu và trở lại để lưu hồ sơ vừa đăng ký, hồ sơ được nằm trong mục Hồ sơ đã đăng ký

 4. Quản lý hồ sơ đã đăng ký

  - Hệ thống cung cấp chức năng quản lý danh sách các hồ sơ mà người dùng đã tạo lập, bao gồm: hồ sơ đã gửi tới đơn vị có trách nhiệm giải quyết và hồ sơ đang thực hiện (hồ sơ đã được tạo nhưng chưa gửi đi

  - Vào menu Hồ sơ cá nhân sau đó chọn Hồ sơ đã đăng ký để quản lý hồ sơ của mình.

  - Đối với những hồ sơ chưa gửi, người dùng có thể Sửa, Xóa hoặc Gửi tới cơ quan có trách nhiệm giải quyết, khi gửi đi trạng thái hồ sơ sẽ chuyển thành Đã gửi và tại trường Thao tác sẽ cho phép người dùng xem Quá trình xử lý hồ sơ.

  - Đối với những hồ sơ đã gửi, người dùng có thể chọn chức năng Quá trình XL để theo dõi quá trình xử lý của hồ sơ

;