Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất
In
Thông tin chung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã
Cách thực hiện Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Thời gian giải quyết 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Phí, Lệ phí 0
Kết quả
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

- Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất hoặc một trong các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Yêu cầu, điều kiện

- Người sử dụng đất phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Đất không có tranh chấp, khiếu nại;

- Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án; Trong thời hạn sử dụng đất;

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Căn cứ pháp lý
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục