Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực thực hiện
Gửi thành công ! Bạn vui lòng vào email kiểm tra.
STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Nộp hồ sơ
Sở Y tế
1 Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
2 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược
3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
4 Cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
5 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
6 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A
7 Thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D
8 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
9 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực ohẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
10 Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm đối với tổ chức và cá nhân
11 Cấp giấy tiếp nhận bản công bố phù hợp quy định đối với các sản phẩm sản xuất trong nước
12 Cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm sản xuất trong nước