Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực thực hiện
Gửi thành công ! Bạn vui lòng vào email kiểm tra.
STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Nộp hồ sơ
UBND Huyện Đăk Tô
1 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
2 Đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh