Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực thực hiện
Gửi thành công ! Bạn vui lòng vào email kiểm tra.
STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Nộp hồ sơ
UBND Huyện Sa Thầy
1 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
3 Đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh