Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực thực hiện
Gửi thành công ! Bạn vui lòng vào email kiểm tra.
STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Nộp hồ sơ
UBND Thành phố Kon Tum
I UBND Thành phố Kon Tum
1 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
2 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
3 Cấp bản sao trích lục hộ tịch
4 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
5 Cấp bản sao từ sổ gốc
6 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
7 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
8 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
9 Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa
10 Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
11 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
12 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
13 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất
14 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
15 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
16 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu
17 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu
18 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
19 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
20 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
21 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
22 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
23 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
24 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
25 Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện)