Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực thực hiện
Gửi thành công ! Bạn vui lòng vào email kiểm tra.
STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Nộp hồ sơ
Sở Công thương
1 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô sản xuất dưới 3 triệu lít/năm)
2 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô sản xuất dưới 3 triệu lít/năm)
3 Cấp Giấy phép sản xuất Rượu công nghiệp (quy mô sản xuất dưới 3 triệu lít/năm)
4 Thủ tục Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
5 Cấp giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương
6 Cấp giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương
7 Cấp giấy phép Hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương
8 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương
9 Thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại mang tính may rủi tại địa phương
10 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại địa phương
11 Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại địa phương
12 Thủ tục thông báo thực hiện chương trình khuyến mại tại địa phương
13 Thủ tục thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại
14 Đăng ký Hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung
15 Thủ tục Cấp văn bản Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
16 Thủ tục Cấp văn bản Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp
17 Thông báo tổ chức Hội nghị, đào tạo về bán hàng đa cấp
18 Thủ tục cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
19 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại
20 Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại
21 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu.
22 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá
23 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.
24 Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG
25 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đồi với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
26 Xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại mang tính may rủi tại địa phương
27 Giấy phép kinh doanh buôn bán các sản phẩm rượu
28 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá
29 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.
30 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
31 Cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu