Cấp giấy phép hoạt động sử dụng vỉa hè, lề đường
In
Thông tin chung
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Cách thực hiện Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã, phường
Đối tượng thực hiện Cá nhân và tổ chức
Thời gian giải quyết 04 ngày làm việc
Phí, Lệ phí + Đường loại 1: 50.000 đồng /m2/tháng + Đường loại 2: 34.000 đồng/m2/tháng + Đường loại 3: 25.000 đồng/m2/tháng + Đường loại 4: 17.000 đồng/m2/tháng + Đường loại 5: 8.000 đồng/m2/tháng
Kết quả Giấy phép
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;

+ Bước 2:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho công chức chuyên môn xử lý

+ Bước 3: Công chức chuyên môn xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo UBND cấp xã ký xác nhận và chuyển hồ sơ lên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện. Sau đó nhận Giấy phép từ UBND cấp huyện và trả cho cá nhân.

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông (theo mẫu) hoặc công văn của tổ chức, cá nhân có nội dung đầy đủ thông tin như Đơn

+ Giấy cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị;

+ Sơ đồ vị trí (thể hiện đầy đủ kích thước và hiện trạng của khu vực đối với trường hợp sử dụng địa điểm cố định).

+ Người có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông nhưng không phải là chủ sở hữu nhà, chủ sử dụng đất bên trong vỉa hè đó thì phải được sự đồng ý bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực) của người có quyền sở hữu nhà, người có quyền sử dụng đất bên trong đó.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Yêu cầu, điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

+ Luật Giao thông Đường bộ Việt Nam số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008.

+ Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện.

+ Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2012 về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước để sản xuất, kinh doanh, đặt bảng quảng cáo trên địa bàn huyện.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục