Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở trồng trọt, có hoạt động sơ chế, chế biến được thực hiện tại cơ sở (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)
In
Thông tin chung
Cơ quan thực hiện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Kon Tum.
Cách thực hiện - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc qua dịch vụ bưu chính
- Kiểm tra tại cơ sở.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Thời gian giải quyết 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận được văn bản đề nghị.
Phí, Lệ phí Phí thẩm định:
- Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản: 700.000 đồng/cơ sở.
- Đánh giá định kỳ điều kiện an toàn thực phẩm (50% phí thẩm định cấp giấy chứng nhận): 350.000 đồng/cơ sở.
Kết quả Giấy chứng nhận
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1. Cơ sở nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính về đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Kon Tum

- Địa chỉ: 268 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần

Bước 2. Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bộ phận thường trực phải kiểm tra hồ sơ và xem xét cấp hoặc không cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (trường hợp không cấp phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do).

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận trực tiếp kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần

Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

 - Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (theo mẫu);

 - Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (đối với trường hợp cơ sở có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm);

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Yêu cầu, điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP, ngày 25/4/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT, ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2013 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương;

- Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục