Xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại mang tính may rủi tại địa phương
In
Thông tin chung
Cơ quan thực hiện Sở Công Thương
Cách thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện hoặc qua dịch vụ công trực tuyến.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Thời gian giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Phí, Lệ phí Không
Kết quả Văn bản xác nhận
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Sở Công Thương hoặc qua đường bưu điện hoặc dịch vụ công trực tuyến.

- Địa chỉ: Số 494 - Trần Phú – Tp. Kon Tum.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ “một cửa” kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, hoàn thành và trả lại hồ sơ cho Bộ phận Một cửa.

Trường hợp không giải quyết thì có văn bản trả lời theo quy định.

Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Sở Công Thương hoặc qua đường bưu điện hoặc dịch vụ công trực tuyến.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký thực hiện khuyến mại (theo mẫu);

- Thể lệ chương trình khuyến mại (theo mẫu);

- Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;

- Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại .

- 01 phong bì có tem, ghi rõ địa chỉ (hồ sơ nhận qua đường bưu điện).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Yêu cầu, điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Thương mại 2005;

- Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục