Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
In
Thông tin chung
Cơ quan thực hiện Sở Công Thương
Cách thực hiện Nộp trực tuyến, Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường Bưu điện
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Thời gian giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Phí, Lệ phí - Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện:
+ Khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định, đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
+ Khu vực khác: đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định, đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
Kết quả Giấy chứng nhận
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Sở Công Thương hoặc qua đường Bưu điện.

- Địa chỉ: Số 494 Trần Phú – TP Kon Tum.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ “một cửa” kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ “một cửa” tiếp nhận và viết giấy hẹn.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, hoàn thành và trả lại hồ sơ cho Bộ phận Một cửa

Trường hợp không giải quyết thì có văn bản trả lời theo quy định.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Sở Công Thương hoặc qua đường Bưu điện

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a/ Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (theo mẫu).

- Bản gốc (nếu có) hoặc Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

- 01 phong bì có tem, ghi rõ địa chỉ (hồ sơ nhận qua đường bưu điện).

b/ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Yêu cầu, điều kiện

Giấy chứng nhận bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng 

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài Chính 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục