Cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
In
Thông tin chung
Cơ quan thực hiện Sở Công Thương
Cách thực hiện Nộp trực tuyến, Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường Bưu điện.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Thời gian giải quyết 14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Phí, Lệ phí - Phí thẩm định điều kiện kinh doanh xăng dầu. Mức thu:
+ 1.200.000 đồng/1 điểm đối với DN, tổ chức
+ 400.000 đồng/1 điểm đối với hộ kinh doanh.
- Ở huyện thu 50% phí thẩm định.
Kết quả Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Sở Công Thương hoặc qua đường Bưu điện.

- Địa chỉ: Số 494 Trần Phú – TP Kon Tum.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ “một cửa” kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ “một cửa” tiếp nhận và viết giấy hẹn.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, hoàn thành và trả lại hồ sơ cho Bộ phận Một cửa

Trường hợp không giải quyết thì có văn bản trả lời theo quy định.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Sở Công Thương.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a/ Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Trường hợp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thương nhân lập hồ sơ đề nghị cấp lại bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (theo mẫu);

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (nếu có).

-  01 phong bì có tem, ghi rõ địa chỉ (hồ sơ nhận qua đường bưu điện).

* Trường hợp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu hết hiệu lực thi hành, thương nhân phải lập hồ sơ như đối với trường hợp cấp mới theo quy định (TTHC số 7, khoản VII, mục A) và gửi về Sở Công Thương trước ba mươi (30) ngày, trước khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực.

b/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Yêu cầu, điều kiện

- Địa điểm phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định tại Nghị định này (thương nhân đề nghị cấp phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu).

- Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ;

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài Chính.

- Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18/6/2013 của Bộ Công Thương;

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục