Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
In
Thông tin chung
Cơ quan thực hiện Cơ quan có thẩm quyền quyết định và trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi qua đường bưu chính.
Đối tượng thực hiện Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh chất thải nguy hại
Thời gian giải quyết - Không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp xem xét cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
- Không quá 25 ngày làm việc đối với trường hợp chủ nguồn thải chất thải nguy hại thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại trong khuôn viên cơ sở.
Chú ý:Thời gian mà cơ quan, tổ chức đã giải quyết lần đầu được tính trong thời gian giải quyết hồ sơ.
Phí, Lệ phí Không
Kết quả Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại hoặc Văn bản từ chối cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh chất thải nguy hại
- Địa chỉ: Số 411 Urê, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật).
+ Buổi sáng từ: 07h00’-11h00’
+ Buổi chiều từ 13h00’-16h30’ 
Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xéttrong thời hạn 05 ngày làm việc có thông báo bằng văn bản cho cơ quan nộp hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ nếu chưa đảm phần theo quy định; Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
- Trường hợp chủ nguồn thải chất thải nguy hại thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại trong khuôn viên cơ sở phát sinh chất thải nguy hại, Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra cơ sở và có trách nhiệm cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
* Lưu ý: Trường hợp tổ chức, cá nhân không phải thực hiện thủ tục lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại (theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT) phải thực hiện theo trình tự sau:
- Chủ nguồn thải chất thải nguy hại lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại lần đầu, nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản tiếp nhận báo cáo quản lý chất thải nguy hại. Văn bản tiếp nhận này hoặc giấy xác nhận của đơn vị có chức năng chuyển phát bưu phẩm kèm theo một bản sao báo cáo quản lý chất thải nguy hại lần đầu có giá trị tương đương Sổ đăng ký chủ nguồn thải.
Bước 3: Chủ nguồn thải nhận kết quả trực tiếp tại nơi nộp hồ sơ hoặc nhận qua đường Bưu điện.
Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật).

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

I. Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (theo mẫu);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương;

* Đối với trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại bao gồm các giấy tờ sau:

- Bản sao báo cáo ĐTM, Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương (Bản cam kết bảo vệ môi trường, Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Đề án bảo vệ môi trường hoặc giấy tờ về môi trường khác) kèm theo quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận tương ứng;

- Bản sao văn bản chấp thuận phương án tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại trong trường hợp chưa nằm trong báo cáo ĐTM hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương;

- Văn bản xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với cơ sở thuộc đối tượng lập báo cáo ĐTM (trừ trường hợp tích hợp vào thủ tục cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải);

- Bản mô tả chi tiết hệ thống, thiết bị hoặc phương án cho việc tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại  kèm theo kết quả 03 (ba) lần lấy mẫu, phân tích đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với các hệ thống, thiết bị xử lý và bảo vệ môi trường

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Yêu cầu, điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ.

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục