Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu
In
Thông tin chung
Cơ quan thực hiện Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế
Cách thực hiện + Qua bưu điện hoặc trực tuyến ( Nếu đủ điều kiện áp dụng);

+ Nộp trực tiếp.
Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật, cógiấy phép hết hiệu lực, bị mất, bị hỏng.
Thời gian giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Phí, Lệ phí Chưa có thông tin
Kết quả Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn thành phố, thị xã, huyện
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực

Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng

Thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn thành phố, huyện thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  nộp  trực tiếp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn thành phố, huyện thuộc tỉnh cho phòng Kinh tế hoặc Kinh tế và Hạ tầng hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng)

Bước 2. Nộp hồ sơ  tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ,  xem xét hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ và đủ điều kiện thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

Bước 3. Trong quá trình thẩm định hồ sơ:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét và cấp lại giấy phép. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ Tầng có văn bản yêu cầu bổ sung.

Cơ quan cấp giấy phép căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hồ sơ đề nghị cấp lại của thương nhân để cấp lại giấy phép.

Thời hạn của giấy phép sẽ được giữ nguyên như cũ.

Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn nộp lệ phí và giao kết quả cho người đến nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu  (buổi sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00), trừ ngày lễ.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực : Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại đối với quy định tại khoản này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới. Trường hợp cấp lại do bị mất hoặc bị hỏng: Hồ sơ đề nghị cấp lại bao gồm: Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP và bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có).

Yêu cầu, điều kiện

+ Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật, có giấy phép hết hiệu lực, bị mất, bị hỏng.

+ Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

+ Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.

+ Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

+ Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP.

+ Trường hợp cấp lại giấy phép bị hết hiệu lực, thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày

Căn cứ pháp lý
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục