Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện)
In
Thông tin chung
Cơ quan thực hiện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
Cách thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.
Đối tượng thực hiện Hộ kinh doanh
Thời gian giải quyết Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí, Lệ phí Chưa có thông tin
Kết quả Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân/ đại diện nhóm cá nhân/ đại diện hộ gia đình nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện; cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và viết giấy hẹn.

Bước 2:  Hồ sơ được chuyển tới phòng Tài chính - Kế hoạch để kiểm tra tính hợp lệ, hoàn thiện, xem xét và ký Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Bước 3: Hồ sơ được chuyển lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND  huyện.

Bước 4: Cá nhân/ đại diện nhóm cá nhân/ đại diện hộ gia đình xuất trình giấy hẹn trả kết quả và lấy xác nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND  huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh.

Yêu cầu, điều kiện

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý ít nhất 15 (mười năm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Căn cứ pháp lý
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục